Ontmoetings- en verdiepingsdagen voor lekenkader van religieuze gemeenschappen

Samen met mijn goede vrienden fr Wim Verschuren, zr Mariëtte Kinker en Franneke Hoeks organiseren we al enkele jaren bijeenkomsten voor lekenkader van religieuze gemeenschappen. Zo waren er onder meer tweedaagse trainingen voor leidinggevenden en communiteitsoversten, voor mantelzorgers en contactpersonen van de religieuze zorg. Daarnaast […]

Lees meer

Pioniers van barmhartigheid. Een gesprek over de geschiedenis van de fraters

In juni 2014 verschenen de eerste twee Engelstalige delen van mijn geschiedenis van de fraters. Ze vertellen het verhaal van een religieuze gemeenschap die in 1844 in Tilburg ontstond en uitgroeide tot een van de grootste katholieke onderwijs – en missie-organisaties van Nederland. Een gesprek […]

Lees meer

Beelden van barmhartigheid uit de tijd van Vincent de Paul en Louise de Marillac

Een kleine tentoonstelling met afbeeldingen van barmhartigheid uit de tijd van twee belangrijke pioniers van barmhartigheid, Vincent de Paul en Louise de Marillac. Ik stelde deze serie samen ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de St Willibrordsparochie in Teteringen en het 350ste sterfjaar van Vincentius […]

Lees meer
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home