Geboren en opgegroeid in Delft. Daar ben ik trots op: de stad van Grotius, Vermeer en Stalpart. Ik ging er naar het Christelijk Lyceum, ging vervolgens geschiedenis studeren in Utrecht en promoveerde op een onderwerp van de historische Nederlandse letterkunde.

Op dit moment ben ik werkzaam als docent aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht en studiesecretaris spiritualiteit van de Fraters van Barmhartigheid in Tilburg. De meeste van mijn publicaties bevinden zich op het snijvlak van geschiedenis, letterkunde en religie.

Eerder werkte ik aan de universiteiten van Bologna, Louvain-la-Neuve en Nijmegen. Van 1999 tot 2007 was ik directeur van het Talencentrum van de Universiteit Maastricht, van 1996 tot 1999 zakelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, van 1992 tot 1996 wetenschappelijk medewerker bij het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Nederlandse Taalunie en van 1988 tot 1992 docent Nederlands aan de Universiteit van Bologna.

Mijn onderzoeksvelden: spiritualiteitsgeschiedenis en geschiedenis van de Nederlandse letterkunde; ik heb ook langere tijd gewerkt op de didactiek van het talenonderwijs, taalpolitiek en Nederlandse literatuur in vertaling.

SUMMARY :
Charles van Leeuwen, PhD (born in Delft, NL, 1962), is a historian. He is teaching at the Faculty of Arts and Social Sciences of the University of Maastricht and staff member spirituality in the Congregation of the Brothers of Mercy (Tilburg). Earlier teaching and management positions were at the universities of Utrecht, Bologna (1986-1992), Louvain-la-Neuve (1992-1996), Nijmegen (Titus Brandsma Instituut, 1996-1999) and Maastricht (Director of Maastricht University Language Centre, 1999-2007). His publications include the history of spirituality, Dutch literature and history, language testing and language policy.

RÉSUMÉ
Après ses études en histoire à Utrecht, Charles van Leeuwen (1962) s’est spécialisé dans le domaine de la langue et littérature néerlandaise, dans lequel il a obtenu le titre de docteur (2001). Il a travaillé à plusieurs universités aux Pays-Bas, en Italie et en Belgique : ainsi il a enseigné langue et littérature néerlandaise à Bologna (1988-1992) et à Siena (1990-1991), à Louvain-la-Neuve (1992-1996), à Maastricht (depuis 1999) et à Namur (2003-2004, 2008-2009, 2011-2012, 2017); il a en plus exercé des fonctions de gestion à Louvain-la-Neuve, dans le cadre du CNaVT (le projet de certification du néerlandais langue étrangère, 1992-1996), à Nimègue (directeur de l’institut de recherche en histoire de la spiritualité Titus Brandsma Instituut, 1996-1999) et à Maastricht (directeur Centre de Langues Vivantes, 1999-2007). Actuellement il enseigne à la Faculté de sciences sociales & culturelles de l’Université de Maastricht et travaille chez la Congregation des Frères de la Miséricorde dans le domaine de la spiritualité.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home