Samen met mijn goede vrienden fr Wim Verschuren, zr Mariëtte Kinker en Franneke Hoeks organiseren we al enkele jaren bijeenkomsten voor lekenkader van religieuze gemeenschappen. Zo waren er onder meer tweedaagse trainingen voor leidinggevenden en communiteitsoversten, voor mantelzorgers en contactpersonen van de religieuze zorg. Daarnaast zijn er jaarlijks ontmoetings- en verdiepingsdagen voor álle mensen die in het religieuze veld werken. We organiseren het programma in samenwerking met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) in Kloosterhotel ZIN. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk die lekenkader bij religieuze gemeenschappen zijn? Geen idee! Met onze dagen hebben we inmiddels al contact met 700 mensen, maar er zijn nog véél meer collega’s…

Werken in een broze wereld: de kracht van kwetsbaarheid (april 2013)

Eigenlijk is iedere bijeenkomst weer heel boeiend en treffend. Zo ook deze dag met Marinus van den Berg op 26 april 2013 over wat het betekent om in een kwetsbare wereld te werken.

Mensen die in de religieuze wereld werken, komen veel kwetsbaarheid tegen: dat kan een last zijn, maar ook mooi en inspirerend. Het programma van deze ontmoetingsdag in ZIN in 2013 bood een kader om over dat thema na te denken. Wat is je houding als kwetsbaarheid en onmacht je omringt? Hoe ga je er als professional mee om? Kan kwetsbaarheid ook een bron van inspiratie zijn, of is het vooral een worsteling en zorg?

verslag: werken in een broze wereld: de kracht van kwetsbaarheid (2013)

verslag: werken in een religieuze wereld (2012)

folder: werken in een religieuze wereld wat bezielt ons?

folder: werken in een broze wereld: de kracht van kwetsbaarheid

folder: tweedaagse voor leidinggevenden

folder tweedaagse voor mantelzorgers