De eerbiedwaardige frater Andreas (1841-1917) is een van die negentiende-eeuwers over wie veel bekend is en die toch heel mysterieus blijven.

Hij was een boerenzoon uit Udenhout, koos voor een leven als religieus en werkte bijna vijftig jaar als leraar op het internaat Ruwenberg. Al tijdens zijn leven kreeg hij de reputatie van heilige frater. Voor velen vertegenwoordigde hij het ideaal van religieus leven: hij was streng voor zichzelf, mild en hartelijk voor zijn leerlingen en buitengewoon dienstbaar voor iedereen. Hij leefde eenvoudig, werkte hard en volgde stipt zijn leefregel. In alles straalde hij een sfeer uit van hoopvol gebed: ‘als je frater Andreas zag, dacht je onwillekeurig aan iemand die voortdurend in Gods tegenwoordigheid wandelt’, zei een medebroeder.

De wereld van het prestigieuze internaat Ruwenberg

Dit boek gaat over frater Andreas en zijn wereld. Hoe was het in die negentiende eeuw om frater te zijn? Hoe functioneerde het katholieke internaat Ruwenberg en hoe beleefden de leerlingen en leraren dat? Hoe keken frater Andreas en zijn tijdgenoten aan tegen de ingrijpende veranderingen van kerk en samenleving? De lezer komt eenvoudige boeren en deftige ondernemers tegen, ambitieuze priesters en toegewijde katholieken, glimmende heiligenbeelden en moedige missionarissen, idealistische wereldverbeteraars en vooral veel ongedurige schoolkinderen. Hij kijkt als het ware even door de bril van frater Andreas en ziet zijn wereld.

De lezer kijkt als het ware even door de bril van frater Andreas en ziet zijn wereld.

Gebedsverhoringen en wonderen

Het boek vertelt eveneens hoe al snel na de dood van frater Andreas, op 3 augustus 1917, een wijdverbreide verering voor hem ontstond. Velen bezochten zijn graf in Tilburg en duizenden mensen meldden een gebedsverhoring. Het proces van zaligverklaring is bijna helemaal doorlopen, het is alleen nog wachten op een nieuw en officieel erkend wonder. In 2008 verleende de paus frater Andreas de titel eerbiedwaardig, wat een erkenning is voor deze zo gewone en tegelijk zo buitengewone frater, voor het stille werk dat hij samen met zijn medebroeders verrichtte en het mysterie dat hem nog steeds omringt.