Veel van mijn publicaties komen voort uit mijn werkzaamheden als docent, onderzoeker en manager in het talenonderwijs. Deels zijn dat ‘officiële’ publicaties, verschenen in boeken, tijdschriften, congresbundels en Festschrifte. Maar deels zijn dat ook ‘grijze’ publicaties, dat wil zeggen dat ze een intern karakter hadden of slechts enige tijd circuleerden, bijvoorbeeld als onderwijsmateriaal of op websites. In sommige talen hanteert men wel het begrip ‘didactische publicaties’ voor deze hele categorie teksten die onderwijs-gerelateerd zijn.  In mijn geval gaat het om de volgende soorten teksten:

  • boekbesprekingen en essays voor het werkveld Nederlands als vreemde taal
  • teksten geschreven voor de examens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
  • verslagen en beleidsplannen voor het universitair talenonderwijs
  • syllabi voor het universitair onderwijs, op het gebied van talenonderwijs, literatuurgeschiedenis, Europees taalbeleid, academisch schrijfonderwijs
  • artikelen over het Engels als voertaal in het hoger onderwijs en meertaligheid aan universiteiten
  • artikelen over CALL (computer-assisted language learning) en het gebruik van social media in het hoger onderwijs
  • artikelen over toetsing
  • onderwijsverslagen en -evaluaties
  • essays over de universitaire onderwijscultuur

Het is niet nodig en ook niet mogelijk om deze teksten op een persoonlijke website te publiceren. Maar sommige van die – vaak moeilijk vindbare – teksten kunnen wel interessant en nuttig zijn voor bepaalde lezers: ik denk bijvoorbeeld aan de boekbesprekingen, de artikelen over English Medium Instruction, de essays over taal- en cultuurpolitiek en enkele syllabi van het onderwijs.

Een aantal van deze didactische publicaties heb ik om die reden wél in het archief van deze website opgenomen. Zoals ik bij de presentatie van enkele congresbundels over meertalige universiteiten heb opgemerkt: veel van de vragen blijven actueel, veel van de uitdagingen hebben een structureel karakter!

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home