Business Spiritualiteit: vanwaar deze enorme belangstelling voor spiritualiteit op de werkvloer?

Een van de domeinen waarin zich een brede belangstelling voor spiritualiteit manifesteert, is tegenwoordig de wereld van het werk. De laatste tien jaar worden op tal van plaatsen cursussen aangeboden over spiritueel leiderschap, spiritualiteit voor managers, ‘businessspiritualiteit’, benedictijns tijdsmanagement… Vanwaar deze enorme spirituele belangstelling op […]

Lees meer

Ontmoetings- en verdiepingsdagen voor lekenkader van religieuze gemeenschappen

Samen met mijn goede vrienden fr Wim Verschuren, zr Mariëtte Kinker en Franneke Hoeks organiseren we al enkele jaren bijeenkomsten voor lekenkader van religieuze gemeenschappen. Zo waren er onder meer tweedaagse trainingen voor leidinggevenden en communiteitsoversten, voor mantelzorgers en contactpersonen van de religieuze zorg. Daarnaast […]

Lees meer

Oog in oog met de kleuren van het klooster

Het heeft lang geduurd voordat ik de veelkleurigheid van het kloosterleven zag. Bij kloosterbezoeken viel me aanvankelijk vooral op, hoe eenkleurig en eenduidig het leven altijd vormgegeven was. De dagen ontrolden zich op eenzelfde, precies gereguleerde wijze, de gebouwen straalden een sobere strengheid uit en […]

Lees meer
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home