Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630.

“Aan het eind van de zestiende eeuw krijgt de heiligenverering een heel nieuw karakter. De kerk van Rome meet zich na het concilie van Trente een nieuwe organisatievorm aan en ook de heiligenkalender wordt herzien. Er is sprake van een grote publieke belangstelling voor de […]

Lees meer

Bloeit de benedictijnse oblatuur?

Impressies van het internationale oblatencongres in Rome De Benedictijnse Orde telt ongeveer 25000 oblaten naast 21000 monniken en monialen. Oftewel: meer leken dan religieuzen. Betekenen deze cijfers dat de oblatuur bloeit? Wat is de stand van zaken van benedictijnse lekenverbintenissen? Een impressie van het internationale […]

Lees meer

Van Luther tot Bach. Hymnes, psalmen en motetten van de Hervorming

Vijfhonderd jaar geleden – het is welbekend – heeft Luther met zijn 95 stellingen de aanzet gegeven tot een ingrijpende kerkhervorming, die verder ging dan hij zelf ooit voor mogelijk had gehouden. Minder bekend is dat Luther ook de aanzet heeft gegeven tot een hervorming […]

Lees meer
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home