Visiting professor in Namen en Padua

Het is een voorrecht om af en toe onderwijs te mogen geven bij een andere instelling. In 2015-2016 was ik visiting professor aan de Universiteit van Padua, een overbruggingsjaar voor de leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde. In het najaar van 2017 verzorgde ik een semester Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Namen, tijdens het studieverlof van een collega. Het was niet de eerste keer en ook niet de laatste. De samenwerking met de universiteiten van Padua en Namen werd langduriger dan ik ooit had voorzien. Vier semesters in Namen en vier in Padua… samen is dat een heerlijke toevoeging aan het onderwijsprogramma!

Die korte, maar intense onderwijsperiodes elders bieden een goede kans om onderwerpen te verdiepen en specifiek aan bepaalde publicaties te werken. Ze leveren leuke ontmoetingen met studenten en collega’s op. Het is altijd weer een soort thuiskomen in de Italiaanse en Belgische universiteiten, waarin ervaring uit eerdere werkkringen, in Bologna en Louvain-la-Neuve, opnieuw van waarde is. Padua bood me tevens een welkome sabbatsperiode.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home