Een leven lang werken aan barmhartigheid. Het laatste boek van Wim Verschuren

Bekijken

In memoriam frater Wim Verschuren (1933-2020)

Bekijken

Charles van Leeuwen, Waar professionaliteit en spiritualiteit elkaar versterken. De wereld van het werk zoekt inspiratie in kloosters. In Pastorale perspectieven 152 (2011) 14-25

2011
14 Downloads
311.90 KB
Bekijken
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home