Charles van Leeuwen, ‘De ruimte van klooster, binnentuin en kluis. Op Zoek naar Nieuwe Vormen van Monastiek Leven. Een Gesprek met Benoît Standaert’ in: Dabar 22 nr 3 (2008), pp. 7-12

2008
20 Downloads
133.44 KB
Bekijken

Charles van Leeuwen, Paradoxen in monastieke soberheid. In Marcel Becker & Theo Wobbes (Eds.), Soberheid als ideaal en als noodzaak (Annalen van het Thijmgenootschap, 101.4) (Nijmegen: Valkhof Pers, 2013), pp. 72-88

2013
8 Downloads
258.93 KB
Bekijken

Charles van Leeuwen, ‘Eenvoud, een moeilijk woord’ in: L. Devisscher & D. Hanssens (Eds.), Eenvoud is goud. Wijsheid rondom bijbel en abdij (Den Bosch/Mechelen, KBS & De Kovel 2010), pp. 53-57

2010
8 Downloads
75.33 KB
Bekijken
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home