Charles van Leeuwen, ‘Eenvoud, een moeilijk woord’ in: L. Devisscher & D. Hanssens (Eds.), Eenvoud is goud. Wijsheid rondom bijbel en abdij (Den Bosch/Mechelen, KBS & De Kovel 2010), pp. 53-57

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home