Charles van Leeuwen, ‘Een vrijplaats van stilte en verdieping. In gesprek met Jeroen Witkam in: Victor Bulthuis, Nol Hogema, Charles van Leeuwen e.a., Spirituele Renaissance. Over christendom en bewustwording (Dabar-Luyten, Heeswijk & Han Fortmann Centrum Nijmegen, 1999), pp. 207-218

1999
21 Downloads
51.68 KB
Bekijken
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home