Charles van Leeuwen, ‘Oog in oog met Ida van Leuven. Boekbespreking van: Herman Vekeman, Ida van Leuven. Ca. 1211-1290. Latijnse vita, vertaling, inleiding en commentaar (Damon, Budel 2006)’ in: De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland 1 nr 2 (2008), pp. 58-60

2008
10 Downloads
92.25 KB
Bekijken
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home