Benedictijns Tijdschrift 2021/1

Veel benedictijnse abdijen hebben een gemeenschap van oblaten om zich heen, mannen en vrouwen die leven in verbondenheid met het klooster en uit dezelfde bronnen van geloof putten. De benedictijnse spiritualiteit speelt in hun leven een belangrijke rol, maar het is in principe thuis, in hun familie, op het werk en in de samenleving dat zij hieraan gestalte geven. In de loop van de jaren bouwen ze een hartelijke relatie op met de broeders en zusters: ze delen in hun gebed, komen naar het klooster voor retraites en cursussen en niet zelden verrichten ze ook bepaalde diensten of werkzaamheden.

Dit nieuwe nummer van het Benedictijns Tijdschrift staat stil bij recente ontwikkelingen in de oblatuur: hoe beleven mensen het oblaat-zijn en hoe krijgt de relatie tussen oblaten en de kloostergemeenschap vorm? Wat is de bijdrage van oblaten aan het kloosterleven en aan de monastieke toekomst?

Als redactielid, auteur en vertaler heb ik hard aan dit nummer meegewerkt en ik zie dus met spanning uit naar het verschijnen. En ben uiteraard ook benieuwd naar reacties van de lezers!