Hoe is het om zuster van liefde te zijn?

Liefde in je naam laat in een aantal korte en meditatieve teksten zien wat het betekent om vandaag de dag als zuster te leven en te werken. Het boekje stelt de vraag naar een eigentijdse religieuze levensstijl, waarin eenvoud, nuchterheid, stilte, aandacht, vriendschap en gastvrijheid belangrijke elementen zijn. Het spreekt over de bezieling van het evangelie en de invulling van een leven in gemeenschap, met alle uitdagingen die daarbij horen. Ook gaat het in op het werk van alledag, dat zich onderscheidt door een concrete inzet voor gerechtigheid en barmhartigheid en een bewogen zijn om mensen in nood.

De zuster in jou en mij

Het was spannend om dit boekje te schrijven, zowel vanwege de vorm (die tamelijk vrij is) als de inhoud. Want Liefde in je naam biedt niet alleen een terugblik op religieus leven van vandaag en gisteren, maar gaat ook over voortzetting, vernieuwing en herbronning ervan voor vandaag en morgen. Het gaat niet alleen óver het gesprek met jongere generaties religieus geïnspireerde vrouwen en mannen, maar probeert dat gesprek aan te gaan. Het denkt niet alleen na óver nieuwe vormen van engagement, maar laat in persoonlijke afwegingen zien hoe zo’n engagement gestalte kan krijgen. Bij het schrijven van Liefde in je naam ben ik ervan uitgegaan dat in iedere mens een ‘liefdezuster’ leeft, met dit boekje wil ik ‘de zuster in mij’ laten zien en ‘de zuster in jou’ aanspreken.

De zusters van Zwijsen

Ik schreef dit boekje op uitnodiging van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid zelf. Het boek is een portret van deze congregatie, die een van de grootste zustercongregaties in Nederland is (misschien moet ik tien jaar later zeggen: was). De congregatie is in 1832 door Mgr. Johannes Zwijsen in Tilburg gesticht en sindsdien in veel landen actief in het onderwijs, in de zorg en in projecten van maatschappelijke ondersteuning en kerkopbouw. Het boekje verscheen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de congregatie in 2007; de jaren daarna volgden ook een Engelse, Indonesische en Portugese vertaling.

Charles van Leeuwen, Liefde in je naam (’s-Hertogenbosch 2007) ISBN 978 90 812289 1 6