“Aan het eind van de zestiende eeuw krijgt de heiligenverering een heel nieuw karakter. De kerk van Rome meet zich na het concilie van Trente een nieuwe organisatievorm aan en ook de heiligenkalender wordt herzien. Er is sprake van een grote publieke belangstelling voor de heiligen: overal in Europa wijden humanisten zich aan de studie van hun levens, in grote oplagen worden hun afbeeldingen onder het volk verspreid en ook de muziek wordt bij de feestelijke verering van de helden van de kerk betrokken.

Dit boek geeft een omvattend beeld van de heiligenverering in deze tijd in de Nederlanden. Op grond van een analyse van de heiligenliederen van de in Delft werkzame priester Jan Baptist Stalpart van der Wiele (1579-1630), een van de meest prominente katholieke dichters van zijn tijd, laat de auteur zien hoe de heiligen werden ingezet in de strijd tussen de kerken. Hij legt uit hoe een katholiek dichter in de Renaissance te werk ging en geeft een beeld van de contrareformatorische heiligenverering als een instrument van zending. Aan de hand van de liedteksten van Stalpart, die vaak een grote literaire zeggingskracht hebben, brengt hij de belevingswereld van de zeventiende-eeuwse katholiek opnieuw tot leven.”

Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630. (proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, SUN Nijmegen 2001)

Boek is te downloaden in drie delen.