Docent aan de Universiteit Maastricht

Twee dagen per week werk ik bij de Universiteit Maastricht als docent aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Ik heb even moeten nakijken hoe de Nederlandse naam precies luidt, want meestal gebruiken we de Engelse benaming Faculty of Arts and Social Sciences (FASOS). Bijna al het onderwijs vindt plaats in het Engels en veel activiteiten eromheen eveneens – voor een internationaal studentenpubliek uit veel (voornamelijk Europese) landen en met een zeer veelzijdig team collega’s.

De faculteit verzorgt een tiental bachelor- en masteropleidingen. Ik ben het meest actief in de bachelors European Studies en Arts & Culture. Naast algemene inleidende vakken in Academic Writing, Europese geschiedenis en literatuurgeschiedenis, die aansluiten bij mijn academische achtergrond, werk ik ook met studenten op mijn specialisaties: taalpolitiek in Europa en religieuze geschiedenis. Ook in de scripties en stages die ik begeleid, komen beide thema’s ruim aan bod.

Thuis in Maastricht

Geen academische positie zonder bestuurscomponent. Voor mij bestond die de afgelopen jaren uit de functie directeur Talencentrum (1999-2007), lid van de Opleidingscommisie Cultuurwetenschappen (2008-2011) en lid van de overkoepelende facultaire Examencommissie (2011-2018).

Ik voel me na ruim twintig jaar nog steeds erg thuis in de Maastrichtse academische setting, met zijn traditie van innovatief onderwijs, student-gecentreerde aanpak, interdisciplinariteit, internationale horizon en diepgewortelde meertaligheid. Soms wil je nog méér, van het een of het ander, maar het is en blijft uitdagend en zeer interessant om te zien wat onze studenten doen en bereiken. Het oude adagium, dat je als docent zeker zoveel leert van je onderwijs als je studenten, gaat ook in Maastricht op.

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home