Charles van Leeuwen, ‘Oog in oog met Hadewijch. Boekbespreking van: Hadewijch, Liederen. Uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters en Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp. Met vier audio-cd’s, Historische Uitgeverij, Groningen, 2009’ in: De Kovel. Monastiek Tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland 2 nr 9 (2009), pp. 65-67

arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home