Business Spiritualiteit

Vanwaar de enorme belangstelling voor spiritualiteit op de werkvloer? Een van de domeinen waarin zich een brede belangstelling voor spiritualiteit manifesteert, is tegenwoordig de wereld van het werk. De laatste tien jaar worden op tal van plaatsen cursussen aangeboden over spiritueel leiderschap, spiritualiteit voor managers, […]

Lees meer

Bloeit de benedictijnse oblatuur?

Impressies van het internationale oblatencongres in Rome De Benedictijnse Orde telt ongeveer 25000 oblaten naast 21000 monniken en monialen. Oftewel: meer leken dan religieuzen. Betekenen deze cijfers dat de oblatuur bloeit? Wat is de stand van zaken van benedictijnse lekenverbintenissen? Een impressie van het internationale […]

Lees meer

In memoriam: Frédéric Debuyst (1922-2017)

Op 12 december 2017 overleed hij, zacht en vredig, op 95-jarige leeftijd. Père Frédéric was de eerste prior van St André de Clerlande, het mooie en moderne klooster waarvan hij zelf de bouw vanaf 1969 tot in de details begeleidde. Hij was een voortrekker in […]

Lees meer
arrow-right arrow-down arrow-left chevron-right chevron-left keyboard_arrow_down plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars home